Private Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

วิโนน่า โพรไบโอ มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะกล่าวถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์หรือซื้อสินค้าของเรา วิโนน่า โพรไบโอ สนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเราเพื่อทำความเข้าใจถึงทางเลือกและสิทธิ์ของคุณ

At Winona Probio, we respect your privacy and are committed to protecting your personal information. This Privacy Policy explains how we collect, use, and disclose your personal information when you use our website or purchase our products. We encourage you to read this Policy carefully to understand your rights and choices.

Collection of Personal Information ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

วิโนน่า โพรไบโอ เก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เมื่อสร้างบัญชี ซื้อสินค้าของเรา หรือติดต่อเรา โดยข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ขื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขติดต่อ และที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลที่ส่งหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา และข้อมูลตำแหน่งหรือสถานที่ของคุณ เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงและยกระดับประสบการณ์ของคุณในการเข้าชมเว็บไซต์วิโนน่า โพรไบโอ

We collect personal information that you provide to us when you create an account, purchase our products, or contact us. This may include your name, email address, phone number, and shipping address. We may also collect information about your device, browser, and location to help us improve our website and tailor our products to your preferences.

Use of Personal Information การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเมื่อคุณติดต่อเรา และพัฒนาสินค้าและการบริการของเรา เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการสื่อสารทางการตลาดและโฆษณาจากเราในกรณีที่คุณให้ความยินยอมรับการสื่อสารทางการตลาดและโฆษณา
หากคุณไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

We use your personal information to process your orders, provide customer support, and improve our products and services. We may also use your information to send you marketing communications, but only with your consent. You can opt-out of receiving these communications at any time.

Disclosure of Personal Information การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งต่อให้กับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทที่ให้บริการทางการเงินและชำระเงิน (payment processors) บริษัทที่ให้บริการขนส่ง (shipping companies) เพื่อดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อของคุณและทำให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลหรือเมื่อจำเป็นเกี่ยวกับการร้องเรียนทางกฎหมายใดๆ

We may disclose your personal information to our service providers, such as payment processors and shipping companies, to fulfill your orders. We may also disclose your information to comply with legal requirements or to protect our rights and interests.

Security of Personal Information การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเราให้มีความปลอดภัยจากการเข้าสู่ระบบและใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (unauthourised access and use) เราใช้การเข้ารหัส SSL ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของเรา และมีเพียงบุคคลที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

We take reasonable measures to protect your personal information from unauthorized access and use. We use SSL encryption to secure our website and limit access to your information to authorized personnel only.

Your Rights and Choices สิทธิ์และทางเลือกของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณ แก้ไข หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ทุกเมื่อ รวมถึงสามารถเพิกถอนการเก็บรวบรวม หรือ แจ้งให้มีการควบคุมการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โปรดส่งอีเมลถึงเราตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้

You have the right to access, correct, or delete your personal information at any time. You can also object to the processing of your information or request that we limit our use of your information. To exercise your rights, please contact us using the information below.

Contact Us ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่ info@winonaprobio.com.

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy, please contact us at info@winonaprobio.com.